Na een fietstochtje met familie en vrienden werd in 1980 onze fietsclub geboren. Jaar na jaar groeide het aantal leden al vrij vlug van 20 naar 60.

Vanaf 2007 wordt er met twee niveaugroepen gereden, een cyclo sportief team en een sportief team.

Beide groepen worden tijdens de ritten gestuurd door wegkapiteins en seingevers die zorgen voor een veilig en vlot verloop. Hierbij worden we steeds ondersteund door een volgwagen voorzien van professionele communicatie apparatuur.

In 2007 mochten we ook het 1ste vrouwelijke lid verwelkomen. Ondertussen is onze vrouwelijke kern aangegroeid tot een 15 tal dames, waarbij er een paar actief zijn binnen onze bestuursgroep.

Met onze jarenlange ervaring mogen en moeten we fier zijn op onze club, die ondertussen 100 leden telt. Tenslotte behoren we toch zeker bij de beter georganiseerde wielertoeristen clubs van onze ruime regio.